Pasen en zijn occulte betekenis

Alhoewel bij initiatie in de derde graad vrijmetselarij (Blue lodge) het verhaal van Hiram Abiff,  de zoon van een weduwe en “Architect” van Solomons tempel word nagespeeld word door insiders in graden 30 en hoger aangenomen dat vrijmetselarij veel verder terug gaat dan deze fictieve persoon.  In boekwerken word Nimrod genoemd als de eerste vrijmetselaar.  Niet vanwege zijn doelstelling een toren te bouwen welke tot te hemel zou reiken maar vanwege het feit dat Nimrod en zijn “vrouw” / moeder de grondleggers waren van hekserij,  afgoderij,  paganistische rituelen en het aller belangrijkste…  Het onder grond brengen van esoterische kennis, waarbij we de eerste schift kennen tussen kennis voor de massa en kennis voor ingewijden waarop genootschappen als vrijmetselaars en illuminatie hun piramidesysteem voor kennis en macht hebben gebaseerd.

MountNemrutShortStaysandBoltonsTurkey-48941242061605_crop_539_256

Wanneer we in de bijbel terugbladeren naar het verhaal van Noah en zijn ark vinden we kort daarna dat deze 3 zoons had : Shem (Semieten), Ham (Hamieten) en Japhet (Japhieten).   Een van deze drie zoons : Ham had een zoon Kush,  getrouwd met Semiramis.  Deze twee kregen een zoon genaamd Nimrod,  welke omschreven werd in de King James 1611 bijbel als “A mighty hunter before the lord”.  Een zin die in vele Nederlandse vertalingen werd geïnterpreteerd als een machtige jager voor de heer.  Een vertaling die voor veel misvattingen zorgde en welke er voor zorgde dat velen aannemen dat Nimrod een goed persoon was in de ogen van god.  Wanneer men echter het verhaal leest van Nimrod, Semiramis en hun zoon Tammuz word snel duidelijk dat iets aan dit beeld niet klopt.

In oud Engels betekend before in deze context zo iets als in het aanzicht van.  Nimrod was een machtige jager in het aanzicht van God.  Zoals een krijger “stands before the enemy” in het aanzicht van de vijand dus.

Nimrod was zoon van Kush en Semiramis.  Nimrod was ook de “man” van Semiramis (Netter kan ik het niet omschrijven).   Tijdens zijn leven bouwde nimrod één van de grootste rijken welke de geschiedenis ooit heeft gekend : Het oude Babylon.  Babyloniërs stonden bekend om het aanbidden van vele goden maar hun hoogste god was Moloch.  Half mens, half stier en niet vies van mensoffers,… met name kinderoffers.  Moloch werd vereerd en aanbeden door het vervaardigen van koperen beelden met handen welke uitstrekten boven een vuurkuil die 24 uur per dag brandde.  Om in Molochs goede boekje te komen offerden ouders hun kinderen door deze in de vuurkuil te gooien of door ze in zijn rood gloeiende handen te plaatsen.  Hiervoor werd aangenomen dat Moloch de ouders financieel zegende.  Dit is de oorzaak voor de uitspraak “Gij zult Uw kinderen niet door het vuur laten gaan”.  “And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.”

nea-molech-sacrifice

Nimrod stond bekend als groot jager en man met grote dromen.  Hij verenigde een rijk welk reikte van Turkije tot Iran (Perzië) en van de Kaspische zee tot voorbij de Nijl in Egypte. Nimrod wilde een toren bouwen welke tot de hemel reikte.  Op dit punt werden in het oude Babylon meerdere Zyggurats (Tempels op verhoogde gebieden) opgericht maar Nimrod wilde meer.  Hij wilde één grote toren,  onderverdeeld in tempels voor diverse goden welke in hoogte tot de hemel reikte,  met bovenaan een tempel voor de nummer 1 Babylonische god,… Moloch.

Volgens Bijbelse overleveringen was God geenszins te spreken over deze werkzaamheden en hij splitste het rijk op in verschillende stammen met verschillende talen.  Nimrod stierf een gewelddadige dood aan de hand van zijn oom Shem,  welke niet te spreken was over het paganisme en afgoderij van Nimrod en Semiramis.  Shem doodde Nimrod,  sneed hem in stukken en verspreidde zijn lichaam over de hoeken van het Babylonische rijk.

Na zijn dood echter beviel Semiramis van zijn zoon Tammuz.  Omdat een relatie met haar zoon vieze blikken zou geven kwam ze met het verhaal dat ze het kind van God gekregen heeft en dat Tammuz eigenlijk Nimrod was welke was wedergekeerd op aarde om zijn taak te voltooien.  Dit is in de geschiedenis de eerste gedocumenteerde melding van reïncarnatie.  Dit word ook gebruikt door groeperingen als “The Zeitgeist movement”  als “Bewijs” dat het verhaal met Maria en Jezus gebaseerd zou zijn op verhalen als Semiramis en Tammuz en Isis en Horuz.  Hierover later meer.

Dat Tammuz geen wederkering van machtig jager Nimrod was zou blijken op zijn veertigste verjaardag wanneer Tammuz tijdens een jacht gedood word door een wild zwijn.  De vrouwen in Babylon echter waren zo ontdaan door zijn dood dat ze gedurende veertig dagen,…  een voor elk levensjaar van Tammuz,  Huilden bij de tempel.  Daarna werd een zwijn geslacht en opgediend als feestmaal als vergelding voor het zwijn dat de oorzaak was van de dood van Tammuz.

Door haar rol als “onbevlekte” moeder van Nimrods gereïncarneerde zoon Tammuz verkreeg Semiramis de status “Hemelse moeder”.  Na haar dood zou zij zijn wedergekeerd middels een gigantisch ei in de Eufraat in de vorm van Ishtar/Astarte.  Een vruchtbaarheidsgodin en prototype voor Isis en Diana.  Van dit ei,  dat jaarlijks terug zou komen op aarde wordt aangenomen dat wanneer men het vind groot fortuin te verwachten valt.

Mystic Egg of Astarte

Dit is de oorsprong van de wijze waarop wij pasen vieren.

Just another WordPress site